Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Finansów i Budżetu : Oddział Budżetu i Analiz


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942036
17-01-2007 11:12
ODDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

Email

Stanowisko ds. budżetu Wojewody i analiz
Małgorzata Ratajczak

VIII
806

(95) 7 115 388

malgorzata.ratajczak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. budżetu Wojewody i Inwestycji
Agnieszka Urbańska

VIII
809

(95) 7 115 391

agnieszka.urbanska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. budżetu Wojewody
Agata Sobiesiak - Caban

VIII
807

 (95) 7 115 389agata.sobiesiak@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

 1. opracowywanie projektu budżetu Wojewody w zakresie wydatków i dochodów;
   
 2. opracowywanie układu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków;
   
 3. dokonanie podziału dochodów i wydatków - wg ustawy budżetowej - na poszczególne jednostki organizacyjne w ramach budżetu  Wojewody oraz dotacji celowych i dochodów na jednostki samorządu terytorialnego;
   
 4. przekazanie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym Wojewodzie jednostkom, ujętych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody;
   
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Wojewody wynikających z podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych, w tym wydatków na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich;
   
 6. sporządzanie okresowych ocen przebiegu wykonania zadań rzeczowych oraz dochodów i wydatków przez nadzorowane jednostki organizacyjne wykonujące  budżet;
   
 7. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz ewidencji zbiorczej budżetu Wojewody i zadań zleconych samorządom.


autor:
Małgorzata Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Barbara Ziółkowska
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-02-2012 14:01 przez
Izabela Milczarek
czytany: 6522
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd