Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Finansów i Budżetu : Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości Budżetowej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3716891
17-01-2007 11:14
ODDZIAŁ RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

Email

Stanowisko ds. wykonywania zadań głównego dysponenta środków budżetu Wojewody - koordynator Oddziału
Małgorzata Tokarska

VIII
803

(95) 7 115 591


malgorzata.tokarska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obsługi bankowej budżetu Wojewody oraz sprawozdawczości budżetowej
Kinga Dąbroś

VIII
803

(95) 7 115 591


kinga.dabros@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budzetu Wojewody
Krystyna Szymańska

VIII
804

(95) 7 115 511

krystyna.szymanska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, oraz kontroli Renata Ptasznik

VIII
808

(95) 7 115 390

renata.ptasznik@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budzetu  państwa oraz wydatków z budzetu środków europejskich 
Anna Kałużna

VIII
829-830

(95) 7 115 500

anna.kaluzna@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budzetu  państwa oraz wydatków z budzetu środków europejskich 
Iwona Siejka

 VIII
829-830

(95) 7 115 202

iwona.siejka@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz obsługi bankowej budżetu Wojewody i sprawozdawczości budżetowej
Beata Glinka

VIII
805

(95) 7 115 327

beata.glinka@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

  1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Wojewody. 
  2. Pełnienie zadań głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie organizowania i uruchamiania środków otrzymywanych z Ministerstwa Finansów. 
  3. Przekazywanie środków na rachunki dysponentów II i III stopnia. 
  4. Prowadzenie ewidencji budżetu Wojewody wg poszczególnych dysponentów.
  5. Opracowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w formie pisemnej i przy wykorzystaniu systemu TREZOR.
  6. Wnioskowanie do Ministerstwa Finansów o zmianę harmonogramu wydatków w formie pisemnej i przy wykorzystaniu systemu TREZOR.
  7. Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu Wojewody oraz gospodarki pozabudżetowej i przedkładanie Ministerstwu Finansów. 
  8. Przekazywanie  i ewidencjonowanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
  9. Przekazywanie pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.


autor:
Natalia Kowalska
zatwierdził do publikacji:
Barbara Ziółkowska
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2012 10:42 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 6705
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd