Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939422
18-01-2007 08:27
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W WYDZIALE INFRASTRUKTURY


Samodzielne stanowisko ds. koordynacji projektów województwa lubuskiego oraz spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Bożena Jankowska

XI
1109

(095) 7 115 466

bozena.jankowska@uwoj.gorzow.pl

Zadania:

  1. sporządzanie duplikatów uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych w latach 1961-2002;
  2. koordynacja  projektów  województwa  lubuskiego  dot.  likwidacji  miejsc  niebezpiecznych  na  drogach w ramach programu „GAMBIT”;
  3. przyjmowanie  i  ocenianie  wniosków  oraz  kontrola  realizacji  projektów  województwa lubuskiego dot. Budowy,  przebudowy,  remontów  dróg  gminnych  i  powiatowych  w  ramach   Narodowego   Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007- 2011;
  4. prowadzenie  spraw  w zakresie  ustalania   wskaźnika   przeliczeniowego   1m²   powierzchni   użytkowej budynku mieszkalnego dla terenu województwa;
  5. prowadzenie  list  kandydatów  zarejestrowanych  w  zlikwidowanych spółdzielniach mieszkaniowych (byłe woj. gorzowskie);
  6. udzielanie dotacji  dla samorządu województwa lubuskiego do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;


autor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-11-2009 12:48 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 5989
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd