Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami : Oddział Regulacji i Nadzoru


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941982
18-01-2007 08:35
ODDZIAŁ REGULACJI I NADZORU

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Piętro

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Małgorzata Szala

X
1015

(95) 7 115 459

malgorzata.szala@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. uwłaszczeń państwowych osób prawnych
vacatStanowisko ds. finansów oraz obrotu i nadzoru nad obrotem nieruchomościami Skarbu Pastwa
Anna Broniecka

X
1019

(95) 7 115 444

anna.broniecka@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obrotu i nadzoru nad obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa
Marcin Astramowicz

X
1013

(95) 7 115 460

marcin.astramowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obrotu i nadzoru nad obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa
Magdalena Stefanowicz

X
1019

(95) 7 115 444

magdalena.stefanowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nabywania nieruchomości pod drogi publiczne
Artur Chrapkiewicz

X
1005

(95) 7 115 498

artur.chrapkiewicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nabywania nieruchomości pod drogi publiczne
Magdalena Ziółkowska

 X
1013

(95) 7 115 460

magdalena.ziolkowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. przekazywania nieruchomości dla samorządów gminnych
Janina Kinga Kasner

X
1016

(95) 7 115 434
kinga.kasner@lubuskie.uw.gov.pl

 

Zadania:

  1. uwłaszczanie państwowych osób prawnych,
  2. zabezpieczanie i monitoring wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu uwłaszczeń,
  3. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa gminom z mocy prawa i na wniosek,
  4. nadzór instancyjny w sprawach pozbawiania i ograniczania praw do nieruchomości,
  5. prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi krajowe i wojewódzkie,
  6. nadzór nad obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzonym przez starostów i inne podmioty gospodarujące mieniem Skarbu Państwa,
  7. prowadzenie spraw związanych z regulacją prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
  8. nadzór nad realizacją procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  9. rozpatrywanie skarg, wniosków oraz odwołań (zażaleń) od decyzji administracyjnych wydanych przez organy pierwszej instancji.


autor:
Marcin Astramowicz
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-08-2012 12:28 przez
Izabela Milczarek
czytany: 10893
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd