Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami : Oddział Roszczeń i Nieruchomości Rolnych


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934578
18-01-2007 08:38
ODDZIAŁ ROSZCZEŃ I NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Piętro

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Mariusz Stefanowicz

X
1007

(95) 7 115 570

mariusz.stefanowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatów i samorządów województw
Marlena Lorek

X
1008

(95) 7 115 453


Stanowisko do spraw przekazywania nieruchomości rolnych na rzecz kościołów i związków wyznaniowych oraz lasów do PGL.
Agnieszka Wójciak-Sołowczuk

X
1003

(95) 7 115 446

agnieszka.wojciak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rozkładania na raty, umarzania i odraczania należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Marlena Jurasz

X
1002

(95) 7 115 190 

 marlena.jurasz@lubuskie.uw.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rekompensat i odszkodowań za nieruchomości pozostawione oraz przejęte na Skarb Państwa
Eleonora Kuźmicka

X
1006

(95) 7 115 343

eleonora.kuzmicka@lubuskie.uw.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rekompensat i odszkodowań za nieruchomości pozostawione oraz przejęte na Skarb Państwa
Edward Musiał

X
1005a

(95) 7 115 331

edward.musial@lubuskie.uw.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rekompensat i odszkodowań za nieruchomości pozostawione oraz przejęte na Skarb Państwa
Beata Sidor

X
1002

(95) 7 115 418

beata.sidor@lubuskie.uw.gov.pl


Wieloosobowe stanowisko ds. rekompensat i odszkodowań za nieruchomości pozostawione oraz przejęte na Skarb Państwa
Monika Kalicka

X
1004

(95) 7 115 369

monika.kalicka@lubuskie.uw.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rekompensat i odszkodowań za nieruchomości pozostawione oraz przejęte na Skarb Państwa
Wojciech Gawlik

X
1004

(95) 7 115 369

wojciech.gawlik@lubuskie.uw.gov.pl
Operator urządzeń elektronicznych
Agnieszka Lorek
X
1022
(95)7 115 451agnieszka.lorek@lubuskie.uw.gov.pl
Operator urządzeń elektronicznych
Barbara Nadolińska
X
1022
(95)7 115 451barbara.nadolinska@lubuskie.uw.gov.pl
Operator urządzeń elektronicznych
Wioleta Stępień
X
1022
(95)7 115 451
wioleta.stepien@lubuskie.uw.gov.pl


 Zadania:

  1. potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP,
  2. dokonywanie adnotacji o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokości rekompensaty na decyzjach (zaświadczeniach) wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  3. prowadzenie wojewódzkiego rejestru osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.;
  4. przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatów i samorządów województw;
  5. przekazywanie nieruchomości rolnych na rzecz kościołów i związków wyznaniowych;
  6. przekazywanie nieruchomości rolnych gminom;
  7. przekazywanie nieruchomości rolnych na cele gospodarki leśnej;
  8. rozkładanie na raty, umarzanie i odraczanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
  9. regulacja prawa własności gospodarstw i nieruchomości rolnych.


autor:
Marlena Lorek
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
ostatnie zmiany: 27-02-2012 12:57 przez
Izabela Milczarek
czytany: 12285
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd