Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862634
18-01-2007 11:18
ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju
Nr telefonu
Email
Kierownik Oddziału
Anna Duczapska

XII
1209

(95)
7 115 244

anna.duczapska@lubuskie.uw.gov.pl


Stanowisko ds. koordynacji w zakresie ochrony zdrowia
Zdzisław Makowski

XII
1224

(95)
7 115 449

zdzislaw.makowski@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
Beata Duszyńska-Porada

XII
1203

(95)
7 115 442

beata.duszynska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. konsultantów w ochronie zdrowia
Renata Czetowicz

XII
1222

(95)
7 115 540

renata.czetowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru w ochronie zdrowia
Edyta Molska

XII
1221

(95)
7 115 225

edyta.molska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru w ochronie zdrowia
Wiesława Kandefer

XII
1214

(95)
7 115 543


wieslawa.kandefer@
lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru w ochronie zdrowia
Marta Powchowicz

XII
1214

(95)
7 115 543

marta.powchowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. kształcenia kadr medycznych
Edyta Piotrowska

XII
1203

(95)
7 115 442

edyta.piotrowska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. kształcenia kadr medycznych
Monika Hetmańczyk-Sobkowiak

XII
1203A

 (95)
7 115 310

 monika.sobkowiak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. kształcenia kadr medycznych
Anna Minetti
XII
1203A
 (95)
7 115 310
anna.minetti@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

 1. Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
 2. Powoływanie konsultantów wojewódzkich z zakresu ochrony zdrowia oraz prowadzenie spraw związanych z ich działalnością na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 52, poz. 419 ze zm.).
 3. Realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), w tym ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa oraz ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Nadzór merytoryczno – organizacyjny oraz kontrola w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.
 5. Nadzór i kontrola odbywania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż, wymagań i warunków określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także nad prawidłowością wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel.
 6. Realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego kadr medycznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 7. Prowadzenie w systemie ewidencyjno – informatycznym rejestru osób odbywających specjalizacje na obszarze województwa oraz innych rejestrów i ewidencji dotyczących kształcenia kadr medycznych.
 8. Prowadzenie rejestru lekarzy uprawnionych do badań kierowców lub kandydatów na kierowców, w tym wydawanie zaświadczeń.
 9. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą, przeprowadzaną przez wyznaczonych przez Wojewodę lekarzy i psychologów, dotyczącą wykonywania oraz dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, jak również wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych, osobom ubiegającym się i posiadającym pozwolenie na broń, w tym przygotowywanie umów w tym zakresie.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Psychologicznym lub Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce – psychologa rozpatrującego odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wydanego osobom ubiegającym się lub posiadającym broń.
 11. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym – jednostką administracji zespolonej w województwie.

   autor:
  Edyta Molska
  zatwierdził do publikacji:
  Grażyna Jelska
  opublikował:
  ostatnie zmiany: 21-08-2012 10:47 przez
  Izabela Milczarek
  czytany: 13293
  Rejestr zmian
   

  Drukuj   
  Zgłoś błąd