Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Oddział Rynku Pracy


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939483
18-01-2007 11:20
ODDZIAŁ RYNKU PRACY

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika


Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu         

Email

Kierownik Oddziału
Aneta Tomczyk            

XII
1205

(95) 7 115  348

aneta.tomczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy oraz nadawania licencji zawodowych
Beata Mroczkowska

XII
1206 a   

(95) 7 115  379

beata.mroczkowska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy oraz odwołań od decyzji starostów w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia
Andżelika Humienna

Zastępstwo:

Marta Krompaszczyk

XII
1206

(95) 7 115  378
 

 

andzelika.humienna@lubuskie.uw.gov.pl


marta.krompaszczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. zakładów pracy chronionej i ds. ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Agnieszka Sadowska

XII
1207

(95) 7 115 492

agnieszka.sadowska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy oraz odwołań od decyzji starostów w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia
Beata Malarek

XII
  1204   

(95) 7 115 309

beata.malarek@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Beata Dolna

Zastępstwo:
Mariusz Cieślak


XII
1210

  (95) 7115 345   

beata.dolna@lubuskie.uw.gov.pl

mariusz.cieslak@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców i sprawozdawczości
Marta Zienkiewicz

XII
1210


(95) 7115 345


marta.zienkiewicz@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Marlena Judczyc


XII
1208(95) 7115 494marlena.judczyc@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. zakładów pracy chronionej
Katarzyna Krenc
XII
1213

 (95) 7115 546    

katarzyna.krenc@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. archiwizacji Wydziału
Małgorzata Jaszkul

XII
1213


(95) 7115 546


malgorzata.jaszkul@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy oraz odwołań od decyzji starostów w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia
Sylwia Sobieraj

XII
1204

(95) 7 115 309 

sylwia.sobieraj@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w zakresie świadczeń   z tytułu bezrobocia, prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji Wojewody Lubuskiego do WSA, nadawanie licencji zawodowych pośrednikom pracy i doradcom zawodowym, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców,  organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy, wprowadzanie, rozwijanie i eksploatacja systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w urzedzie wojewódzkim.
2. Realizacja zdań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:   przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej, dokonywanie wpisów do rejestru ośrodków  rehabilitacyjnych i rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, kontrola ww. jednostek.
3. Realizacja zdań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym: nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej,   prowadzenie rejestru Centrów.
4. Realizacja zdań wynikających z ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę: wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starosty w sprawach określonych ustawą.
5. Prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału, sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.


Autor: Aneta Tomczyk – kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 95 7 115 348,   e-mail: aneta.tomczyk@lubuskie.uw.gov.plautor:
Aneta Tomczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-04-2012 09:06 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 9987
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd