Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941999
18-01-2007 11:21
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ W DELEGATURZE URZĘDU

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

Email

Starszy inspektor
Eliza Kowal

III
312

(68) 4 527 162

eliza.kowal@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. orzecznictwa i kontroli powiatowych urzędów pracy
Grzegorz Prygoń

III
312

 

 (68) 4 527 161

grzegorz.prygon@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
Jacek Duszyński

III
   312   
(68) 4 527 167
jacek.duszynski@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. orzecznictwa i kontroli powiatowych urzędów pracy
Monika Kujawska-Marszałek

III
312 


(68) 4 527 170

monika.kujawska@lubuskie.uw.gov.pl
Inspektor
Teresa Sepska

III
312

(68) 4 527 115

teresa.sepska@lubuskie.uw.gov.pl


Zadania Oddziału:

1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
2. Prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
3. Nadzór nad działalnością powiatowych urzędów pracy wynikajacych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, - spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy.
4. Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
5. Przyjmowanie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny.
6. Przyjmowanie dokumentów lekarzy i lekarzy dentystów przystępujących do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
7. Przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
8. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
9. Udzielanie bieżących informacji lekarzom oraz innym kadrom medycznym.
10. Przekazywanie złożonej w Delegaturze Urzędu dokumentacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-03-2012 09:24 przez
Izabela Milczarek
czytany: 8388
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd