Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902267
18-01-2007 12:05
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
Dyrektor Wydziału
Jarosław Śliwiński
e-mail: jaroslaw.sliwinski@lubuskie.uw.gov.pl
 Z-ca Dyrektora

Waldemar Kaak
Nr tel. (95) 7 115 553
e-mail: waldemar.kaak@lubuskie.uw.gov.pl

Sekretariat
Jolanta Jaskulska

 

piętro I, pokój 116
Nr tel. (95) 7 115 249
          (95) 7 223 376
Nr fax. (95) 7 115 550
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl
Serwis WWW www.obronacywilna.gorzow.pl


Zadania wspólne dla oddziałów i stanowisk pracy

 1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach pracy i wynikających z aktów prawnych;
 2. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia w zakresie przedmiotowym Wydziału;
 3. terminowe opracowywanie projektów dokumentów;
 4. przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę wraz z wymaganymi przepisami, opiniami i uzasadnieniami, wynikającymi z zakresu zadań Wydziału;
 5. współdziałanie ze sobą w realizacji powierzonych zadań;
 6. przygotowywanie dla potrzeb Wojewody i Dyrektora Generalnego, a także w celu przedstawienia organom naczelnym i sejmikowi województwa, projektów informacji dotyczących powierzonego odcinka pracy;
 7. usprawnianie organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku;
 8. pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne stosowanie;
 9. przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 10. właściwe udzielanie informacji publicznej, stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198);
 11. wykonywanie służbowych poleceń przełożonych, przestrzeganie drogi służbowej;
 12. wykazywanie dbałości o powierzone mienie oraz prawidłowe jego zabezpieczanie po zakończeniu pracy;
 13. przygotowywanie programów, planów pracy oraz sprawozdań;
 14. znajomość zasad Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie.

Wydział dzieli się na:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
Oddział Obrony Cywilnej;
Oddział Spraw Obronnych;
Samodzielne stanowiska pracy.
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowegoautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
ostatnie zmiany: 08-02-2012 13:32 przez
Jerzy Ratajczak
czytany: 15821
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
 
Oddział Obrony Cywilnej
 
Oddział Spraw Obronnych
 
Samodzielne Stanowiska Pracy
 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 
Oddział Ratownictwa Medycznego
 
Zgłoś błąd